WARSZTATY

Prowadzę warsztaty dla firm, organizacji i poszczególnych zespołów.

W swojej pracy warsztatowej wykorzystuję wiedzę psychologiczną, niezwykle ważne jest dla mnie korzystanie z badań naukowych przy wspieraniu ludzi w ich pracy. Korzystam również z Metody TROP. W Szkole Trenerów Grupy TROP nauczyłam się budować sytuację edukacyjną i wykorzystuję to na sali szkoleniowej. Bliskie mi są też elementy NVC i psychologii pozytywnej.

Zależy mi na budowaniu bezpieczeństwa psychologicznego na sali szkoleniowej oraz dbanie o to, aby każda osoba uczestnicząca miała możliwość skorzystania z tego, co dzieje się na sali.

Warsztaty prowadzę metodami aktywnymi.

Trenersko specjalizuję się w kreatywności, budowaniu dobrych nawyków i profilaktyce zdrowia psychicznego w pracy. Chętnie podejmuję się projektów, których celem jest zbudowanie lepszej współpracy w zespole np. poprzez rozwijanie dobrej komunikacji i mapowaniu potencjałów i mocnych stron w zespole.

Uważam, że praca to jedna z najważniejszych sfer naszego życia. Dlatego warto wkładać wysiłek w to, aby czuć się dobrze zarówno, jeśli chodzi o zadania, jakie wykonujemy, jak i ludzi z którymi współpracujemy.

Z wielką frajdą obserwuję, jak taka wspólna praca zmienia dynamikę w zespołach, wspiera ludzi w rozwoju i sprawia, że uczestnikom łatwiej jest dostrzec, czego potrzebują od pracy i jak mogą odnaleźć w niej sens. Kluczowe jednak w tym procesie jest badanie potrzeb w zespole.

Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy “Polis” (oprócz pracy trenerskiej przez kilka lat członkini zarządu), Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Centrum Edukacji Obywatelskiej czy Fundacją Nowoczesna Polska.

Ważna dla mnie jest współpraca trenerska z programem Szkoła Dialogu Fundacji Forum Dialogu, której celem jest zapoznanie uczniów z historią Żydów mieszkających kiedyś w ich miejscowościach.

Prowadziłam warsztaty dla:

Porozmawiajmy o współpracy!